कृषि विकास निर्देशनालय, बागमती प्रदेश

निर्देशक ज्युको स्वागत कार्यक्रम

बिदाई कार्यक्रम

कृषि विकास निर्देशनालय, बागमती प्रदेशको आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ |

कृषि विकास निर्देशनालय, बागमती प्रदेशको आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ । कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । यसले कुल जनसंख्या को ६६ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपी करिब २७ प्रतिशत योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ। >> See More >>


सूचना

बिषय फाईल अन्तिम म्याद
प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि बीउ पूजी कोष परिचालन कार्यक्रमका लागि साझेदार छनौट सम्बन्धी संसोधित सूचना । Continuous
तरकारीमा मल्चिङ कार्यक्रमको सम्झौता म्याद थप सम्बन्धमा 2081-01-11
सामुदायिक फलफूल बगैंचा स्थापना कार्यक्रमका लागि साझेदार छनौट गरिएको सूचना । Continuous
प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि बीउ पूजी कोष परिचालन कार्यक्रमका लागि साझेदार छनौट सम्बन्धी सूचना । Continuous
एगृ इपिसेन्टर स्थापना कार्यक्रमका लागि साझेदार छनौट सम्बन्धी सूचना । 2081-01-14

प्रकाशनहरु

कार्यक्रम(स्थानीय तहको ३० प्रतिशत साझेदारीमा हर्मेटिक भण्डारण गृहको पुर्वाधार निर्माण र सञ्चालन कार्यक्रम) कार्यक्रमका लागि आवेदन फारम
फारम-स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम
फारम-बीउ पुजी कोष परिचालन कार्यक्रम प्रस्ताव
फारम-बिधुत महसुलमा छुट
फारम-चेपाङसँग मौरीपालन कार्यक्रम
फारम-कृषी उपजहरुको मूल्य श्रृखंला विकास कार्यक्रम
एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०
कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उपजहरुको मूल्य श्रृङ्खला विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०
स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८०
चेपाङ्गसँग मौरीपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०
कार्यक्रम(स्थानीय तहको ३० प्रतिशत साझेदारीमा हर्मेटिक भण्डारण गृहको पुर्वाधार निर्माण र सञ्चालन कार्यक्रम) कार्यक्रमका लागि आवेदन फारम
फारम-स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम
फारम-बीउ पुजी कोष परिचालन कार्यक्रम प्रस्ताव
फारम-बिधुत महसुलमा छुट
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन आ.व. २०७६-७७
बार्षिक पुस्तिका २०७७-७८
बार्षिक पुस्तिका २०७५-७६
वाली बिमा प्रभाबकारिता अध्ययन