क्र.स. नाम पद समूह मोबाइल नं. इमेल फोटो
1 बिष्णुहरि भट्टराइ हलुका सवारी चालक मेकानिकल
2 सरिता घिमिरे कार्यालय सहयोगी सा. प्रशासन
3 सुधीर श्रेष्ठ निर्देशक (अधिकृतस्तर एघारौं)
4 राजन चौलागाई बरिष्ठ बागबानी विकास अधिकृत (दशौं तह) बागवानी 057-590588
5 गोविन्द प्रसाद पोखरेल बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत (दशौं तह) बाली संरक्षण
6 श्रीकृष्ण अधिकारी बागबानी विकास अधिकृत (आठौं तह) बागवानी
7 सुमन कुमार साह कृषि इन्जिनियर (सातौं) एग्री इन्जिनियरिङ्
8 नबिन कुँवर कृषि अर्थ विज्ञ (सातौं तह) एग्री इको एंड मार्केटिंग
9 गणेश भाट क्षेत्री बाली विकास अधिकृत (सातौं तह) बाली विकास
10 तिर्थ राज पौडेल बाली संरक्षण अधिकृत (सातौं तह) बाली संरक्षण
11 सन्दिप तिम्सिना कृषि अधिकृत (सातौं)
12 डम्बर देवी चापागाई अधिकृत छैठौं कृषि प्रसार
13 उद्वब प्रसाद भट्टराई अधिकृत छैठौं लेखा
14 मोदनाथ तिम्सिना सब-इन्जिनियर (पाँचौं) एग्री इन्जिनियरिङ्
15 टिकाराम अधिकारी सहायकस्तर पाँचौं सा. प्रशासन
16 रुषा कोईराला कम्प्युटर अपरेटर (पाँचौं) विविध
17 काली प्रसाद दुलाल कार्यालय सहयोगी सा. प्रशासन
18 मदन कुमार मैनाली हलुका सवारी चालक मेकानिकल
19 चन्द्र बहादुर तामाङ्ग हलुका सवारी चालक मेकानिकल
20 गिता फुयाल घिमिरे कार्यालय सहयोगी सा. प्रशासन
21 गोमा खनाल कार्यालय सहयोगी सा. प्रशासन
22 राजाराम हटुवाल कार्यालय सहयोगी सा. प्रशासन