बागमती प्रदेश सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

हेटौँडा, नेपाल

📞 ०५७-५९०५८८, ०५७-५२११०४
📧 addhetaudap3@gmail.com
www.kaski.akc.gov.np doad.bagamati.gov.np