सि.नं. कृषि विकास कार्यालयको नाम मोबाइल नम्बर कार्यालयको सम्पर्क नम्बर इमेल वेबसाइट
1 कृषि विकास कार्यालय, भरतपुर, चितवन (चितवन र मकवानपुर) 9855059570 056-520115 akcchitwan@gmail.com https://chitwan.akc.gov.np
2 कृषि विकास कार्यालय, सिन्धुलीमाडी, सिन्धुली (सिन्धुली) 9851145404 047-520166 akcsindhuli@gmail.com https://sindhuli.akc.gov.np
3 कृषि विकास कार्यालय, धुलिखेल, काभ्रेपलान्चोक (काभ्रे र सिन्धुपलान्चोक) 9851191589 011-490589 dadokavre@gmail.com https://kavre.akc.gov.np
4 कृषि विकास कार्यालय, ललितपुर (ललितपुर, काठमाडौं र भक्तपुर) 9851073671 01-5534573 dadolalitpur@gmail.com https://lalitpur.akc.gov.np
5 कृषि विकास कार्यालय, धादिङ्गबेशी, धादिङ्ग (धादिङ्ग) 9851158630 010-520128 akcdhading@gmail.com https://akcdhading.gov.np/
6 कृषि विकास कार्यालय, विदुर, नुवाकोट (नुवाकोट र रसुवा) 9843152113 010-560128 akcnuwakot@gmail.com https://akcnuwakot.bagamati.gov.np
7 कृषि विकास कार्यालय, मन्थली, रामेछाप (रामेछाप र दोलखा) 9841548284 048-540063 akc.ramechhap2075@gmail.com https://ramechhap.akc.gov.np