फार्म केन्द्र / प्रयोगशाला

फार्म केन्द्रको नाम मोबाइल नम्बर कार्यालयको सम्पर्क नम्बर इमेल
व्यवसायिक ग्रेनेज केन्द्र, चितापोल, भक्तपुर   01-5116024 silkbhaktapur024@gmail.com
मौरीपालन विकास कार्यक्रम, भण्डारा, चितवन 9855066653 056-550653 beekeeping_bhandara@yahoo.com
कन्दमूल तरकारी विकास केन्द्र, सिन्धुलीमाडी, सिन्धुली 9854041320 047-520122 kandamulsindhuli@gmail.com
प्रजनन् पिढी बिज कोया श्रोत केन्द्र, धुनिबेशी, धादिङ्ग 9851173944, 9841417834 010-401111 pssc.dhunibesi@gmail.com
मसलाबाली विकास केन्द्र, पाँचखाल, काभ्रेपलान्चोक 9851184600 011-499055, 499355 scdcpanchkhal@gmail.com
पुष्प विकास केन्द्र, गोदावरी, ललितपुर 9841385123 01-5174260 pbkgodawari@gmail.com
शितोष्ण वागवानी नर्सरी केन्द्र, दामन, मकवानपुर 9845363789 057-620449 thncdaman@gmail.com
किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र, भण्डारा, चितवन 9845111434 056-550091 kimbunurserybhandara@gmail.com
उपोष्ण प्रदेशीय वागवानी विकास केन्द्र, त्रिशुली, नुवाकोट 9851230069 010-560069, 560068 horticentertrishuli@gmail.com
शितोष्ण फलफुल रुटस्टक विकास केन्द्र, बोंच, दोलखा 9845045412,   boanch.gov@gmail.com
माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौंडा, मकवानपुर 9849035166 057-412535 rstl_hetauda@yahoo.com
बिउ बिजन प्रयोगशाला, हेटौंडा, मकवानपुर 9851162022 057-412551 seedlabhetauda@yahoo.com
बाली संरक्षण प्रयोगशाला, हरिहरभवन, ललितपुर 9845069677 01-5536462 rppl14@gmail.com