सूचनाहरु

बिषय मिति
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना र सो लागि भएका निर्णयहरु रद्द गरिएको सुचना
06/09/2022
ठेक्का प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धमा
05/10/2022
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा ।
05/02/2022
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
04/29/2022
Invitation For Bids
04/04/2022
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाकाे Deep Tube-well निर्माण कार्यका लागी बोलपत्र आब्हानको सुचना
03/20/2022
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाकाे मागमा आधारित लिफ्ट सिंचाई निर्माण तथा जडान कार्यका लागी बोलपत्र आब्हानको सुचना
03/14/2022
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
03/10/2022
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाकाे शुन्य शक्त्ती सिंचाई विकास कार्यक्रम अन्तरगत संझौता गर्न आउने सुचना
02/28/2022
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाकाे प्रादेशिक कृषि कार्यक्रम अन्तरगत डिप बोरिङ्ग निर्माण सम्वन्धी संझौता गर्न आउने सुचना
02/20/2022

Pages