सूचनाहरु

कृषि विकास निर्देशनालय हेटौडाको मागमा आधारित सौर्य सिंचाई आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि वैकल्पित साझेदारहरुको नामावली 03/16/2020
कृषि विकास निर्देशनालय हेटौडाको मागमा आधारित सौर्य सिंचाई आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि छनौट साझेदारहरुको नामावली 03/16/2020
आलु /किवि रष्टिक हाउस निर्माण सम्वन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका प्रस्तावहरु 01/27/2020
एकिकृत मोडल कृषि फार्म विकास तथा विस्तार कार्यक्रम सम्वन्धि दावी विरोधको सूचना 01/22/2020
एकिकृत मोडल कृषि फार्म विकास तथा विस्तार कार्यक्रम अन्तरगत छनौट भएका प्रस्तावहरु 01/22/2020
कृषि वकास कार्यक्रममा सहभागी हु पुन प्रस्ताव आवह्रानको सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७६/०९/२७ 01/13/2020
डिप वोरिङ्ग निर्माण कार्यका लागि प्रस्ताव आव्ह्ननको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित २०७६/०९/२७ 01/13/2020
कृषि विकास निर्देशनालय हेटाैडाकाे २०७६ पुस १८ गते गाेरखापत्रमा प्रकाशित ठुला यन्त्र खरिदका लागी E-bidding सम्बन्धि सुचना 01/03/2020
कृषि विकास निर्देशनालय, प्रदेश नं ३,हेटाैडा, मकवानपुरको प्रस्ताव आव्हानको दोस्नाे पटक प्रकाशित सूचना २०७६/०९/०९ 12/25/2019
मागमा आधारित लिफ्ट सिंचाइ क्रायक्रमको डिपिआर निमार्णका लागी परामर्श सेवा सम्बन्धी 12/16/2019

Pages