सूचनाहरु

बिषय मिति
10/13/2020
लिफ्ट सिचांई योजना सम्वन्धिमा सार्बजनिक जानकारी गराईएको सम्वन्धमा
10/04/2020
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाको पहिलो तलामा prefab storey को निर्माणको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वावानको १५ दिने सुचना दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति -२०७७/०६/१२
09/28/2020
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाको बाँझो जग्गामा खेतिका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०५/२३
09/10/2020
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाको पहिलो तलामा prefab storey को निर्माणको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वावानको १५ दिने सुचना प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति -२०७७/०५/१८
09/03/2020
कृषि वजार निर्माण, हेटौडा उपमहानगरपालिका -११, मकवानपुर आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन परिक्षण (IEE)प्रतिवेदन तयारी सम्वन्धी सार्वजनिक सुचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०५/१५
08/31/2020
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाको मागमा आधारित लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रस्ताब आव्ह्रानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित२०७७/०४/२५
कृषि ज्ञानकेन्द्र ललितपुरको कृषि विकास कार्यक्रमा सहभगी हुन प्रस्ताव आव्ह्रानको सूचना/मागमा आधारित सौर्य सिंचाई कार्यक्रमको लागी ईच्छुक आपुर्ती कर्ताहरुलाई सूचिकरण गर्न साथै सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नआव्हान सम्वन्धी सूचना
कृषि विकास निर्देशनालय हेटौडाको मागमा आधारित सौर्य सिंचाई आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि वैकल्पित साझेदारहरुको नामावली
03/16/2020
कृषि विकास निर्देशनालय हेटौडाको मागमा आधारित सौर्य सिंचाई आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि छनौट साझेदारहरुको नामावली
03/16/2020

Pages