सूचनाहरु

बिषय मिति
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाकाे कार्यालय भबन निर्माण सम्वन्धी बोलपत्र आब्हानको सुचना । प्रकाशित मिति २०७८/०६/१४ कान्तिपुरमा प्रकाशित
09/30/2021
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाकाे डिप बोरिङ्ग निर्माण कार्यका लागी प्रस्ताव आब्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०५/१६ अन्नपुर्ण पोष्ट
09/01/2021
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाकाे एकिकृत मोडल फार्म विकास तथा विस्तर कार्यक्रम, कृषि प्रर्यटन प्रवद्धन कार्यक्रम, खाधान्न दलहन तलहन बालीहरुको उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम, सुन्य शक्त्ती सिंचाई विकास कार्यक्रम, जिविकोपार्जन सहयोग विशेष कार्यक्रम सम्वन्धि संचालनका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन प्रथम पटक प्रकाशित सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०५/१६ अन्नपुर्ण पोष्ट।
09/01/2021
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाकाे फेब्रिकेटेड कोल्ड च्यम्बर निर्माण कार्यक्रम, फलफूल प्रशोधन स्थापना (किवी -१ जुनार -१) कार्यक्रम, बाझो जग्गामा खेतीका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम र लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम निर्माण तथा संचालनका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन सम्वन्धि सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०४/२४ अन्नपुर्ण पोष्ट।
08/08/2021
अत्यन्त जरुरि सूचना
07/08/2021
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाको हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा प्रदेशिक कृषि थोक बजार निर्माण सम्वन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित मिति २०७८/०१/१६
04/29/2021
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाकाे बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित मिति २०७८/०१/१६
04/29/2021
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाकाे आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धी सूचना
04/11/2021
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाकाे फेब्रिकेटेड कोल्ड च्यम्बर आपुर्ती तथा जडानका लागी बोलपत्र आब्हानको सुचना ।
03/21/2021
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाकाे गत बर्षदेखि संचालित मागमाआधमरित लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रमको निरन्तरता तथा निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट योजनाहरु
03/18/2021

Pages