सूचनाहरु

बिषय मिति
अत्यन्त जरुरि सूचना
07/08/2021
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाको हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा प्रदेशिक कृषि थोक बजार निर्माण सम्वन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित मिति २०७८/०१/१६
04/29/2021
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाकाे बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित मिति २०७८/०१/१६
04/29/2021
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाकाे आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धी सूचना
04/11/2021
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाकाे फेब्रिकेटेड कोल्ड च्यम्बर आपुर्ती तथा जडानका लागी बोलपत्र आब्हानको सुचना ।
03/21/2021
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाकाे गत बर्षदेखि संचालित मागमाआधमरित लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रमको निरन्तरता तथा निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट योजनाहरु
03/18/2021
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाकाे राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम अन्तरगत छनौट हुनुभएका कृषकहरुको नामावली
02/26/2021
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाकाे फेब्रिकेटेड कोल्ड च्यम्बर निर्माणका लागी छनौट भएका प्रस्तावहरुकाे सूचि निम्नानुसार रहेकाे सबैमा जानकारी गराउदछौ । ।
02/18/2021
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडा र हेटौडा उपमहानगर पालिका सगँको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आब्हाानको सूचना प्रकाशित मिति २०७७/११/०३
02/15/2021
कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडा मकवानपुरको वोलपत्र रद्ध गरिएको सुचना मिति २०७७/१०/ ०८
01/21/2021

Pages