स्वागत छ कृषि विकास निर्देशनालयमा


कृषि विकास निर्देशनालय, बागमती प्रदेश को आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ । कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । यसले कुल जनसंख्या को ६६ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपी करिब ३३ प्रतिशत योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ।


प्रकाशनहरु

संरक्षण पोखरी निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि २०७६
बृहत्तर आलु बिकास तथा बिस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि, २०७६
डिप वोरिङ निर्माण तथा सञ्चालन कार्याविधि २०७५ प्रथम संसोधन २०७६ /८/१६
किवि बगानमा थांक्रा व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६
बृहत्तर स्याउ विकास तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६
संरक्षण पोखरी निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि २०७६
बृहत्तर आलु बिकास तथा बिस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि, २०७६
डिप वोरिङ निर्माण तथा सञ्चालन कार्याविधि २०७५ प्रथम संसोधन २०७६ /८/१६