स्वागत छ कृषि विकास निर्देशनालयमा


कृषि विकास निर्देशनालय, बागमती प्रदेश को आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ । कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । यसले कुल जनसंख्या को ६६ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपी करिब २७  प्रतिशत योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ।


प्रकाशनहरु

कृषि प्रसार अनुसन्धान र शिक्षा संग सम्बन्धित अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी
कृषि बिमा र ऋण क्षेत्र संग सम्बन्धित अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी proceeding
कृषि बिकास कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया २०७९
कृषि बिकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हान को सूचना
तरकारी वालिहरुको लाभ लागत अध्ययन
कृषि प्रसार अनुसन्धान र शिक्षा संग सम्बन्धित अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी
कृषि बिमा र ऋण क्षेत्र संग सम्बन्धित अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी proceeding
तरकारी वालिहरुको लाभ लागत अध्ययन
कृषि बिकास कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया २०७९
कृषि बिकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हान को सूचना
कृषि मेशिनरी वर्कसप स्थापना सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्याविधि २०७८