बागमती प्रदेशको आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुरुप कृषि विकास सम्वन्धि नीति तर्जुमा एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीवाट उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिवी निवारणमा योगदान पुर्याउनु रहेको छ ।